O časticiach proste a prosto

04.03.2011 01:37

V  slovenčine  máme  časticu  proste  s  variantom  prosto,  ktorými  sa  uvádza  aktuálny  výraz  vo  vete.  Namiesto  častíc  proste,  prosto  môžeme  používať  aj  synonymné  častice  jednoducho,  skrátka,  napr.  namiesto  výpovede  proste  si  vymýšľa  môžeme  povedať  jednoducho  si  vymýšľa,  namiesto  výpovede  prosto  si  nerozumeli  môžeme  povedať  skrátka  si  nerozumeli.  V  rečovej  praxi  sa  niekedy  stretáme  s  tým,  že  hovoriaci  často  opakuje  častice  proste,  prosto  niekoľkokrát  v  tej  istej  výpovedi.  Tu    nejde  o  funkčné  uplatnenie  častice,  ale  o  zlozvyk  používať  tieto  častice  ako  nepotrebné  výplnkové  slová.  Takýmto  výpovediam  by  sme  sa  mali  v  ústnej  komunikácii  vyhýbať. 

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas