O pozdravoch dovi a dopo

29.12.2012 06:19

 

V slovenčine používame mnoho rozličných pozdravov. Medzi klasické pozdravy pri stretnutí patria pozdravy dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer. V neskorých večerných hodinách najmä pred spaním si zaželáme dobrú noc. Rozšírené sú aj pozdravy cudzieho pôvodu ahoj, čau, ktoré používajú najmä dobré známi a priatelia medzi sebou. Pri rozlúčke sa pozdravíme dovidenia, a keď skončíme telefonický rozhovor, pozdravíme sa dopočutia. V súčasnosti často počujeme rozlúčkové pozdravy dovi a dopo. Ide o skrátené, deformované, slangové pozdravy, ktoré nie sú vhodné pri rozlúčke s osobami, s ktorými nie sme v blízkom vzťahu, a nepatria ani do verejných prejavov.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas