O pravopise ulíc

22.01.2011 08:18

Mnohí  používatelia  slovenčiny  sa  nevedia  rozhodnúť,  či  v  názve  ulice  majú  v  prídavnom  mene  na  konci  napísať  príponu  -ová  s  dlhým  á,  alebo  príponu  -ova  s  krátkym  -a.  V  slovenčine  platí  zásada,  že  ak  je  prídavné  meno  utvorené  od  názvu  veci,  v  názve  ulice  je  v  prídavnom  mene  na  konci  dlhé  á,  lebo  ide  o  vzťahové  prídavné  meno,  napr.  most  -  Mostová  ulica,  radar  -  Radarová  ulica,  strom  -  Stromová  ulica,  ak  je  prídavné  meno  utvorené  od  mena  osoby,  v  názve  ulice  je  v  prídavnom  mene  na  konci  krátke  a,  lebo  ide  o  privlastňovacie  prídavné  meno,  napr.  Jaroš  -  Jarošova  ulica,  Štefánik  -  Štefánikova  ulica,  Štúr  -  Štúrova  ulica.

 

Zdroj: Jazykovedné okienko Slovenského rozhlasu