O skloňovaní slova pamäť

22.01.2011 09:08

Podstatné  meno  ženského  rodu  pamäť,  ktoré  má  niekoľko  významov,  skloňuje  sa  podľa  vzoru  kosť  a  v  genitíve  jednotného  čísla  a  v  nominatíve  množného  čísla  má  tvar  s  príponou  -i,  pamäti,  napr.  na  osvieženie  pamäti,  strata  pamäti,  zdokonaľovanie  pamäti,  Ústav  pamäti  národa,  vydať  svoje  pamäti.  Slovo  pamäť  má  aj  význam  "zariadenie  na  zápis  a  uchovávanie  informácií".  V  tomto  význame  má  slovo  pamäť  v  genitíve  jednotného  čísla  a  v  nominatíve  množného  čísla  tvar  s  príponou  -e,  pamäte,  napr.  údaje  uložiť  do  pamäte  počítača,  čas  zápisu  do  pamäte  počítača,  kapacita  tohto  typu  pamäte,  dokúpenie  operačnej  pamäte,  pamäte  pre  značkové  servery,  pamäte  pre  mobilné  telefóny.

 

Zdroj: Jazykovedné okienko Slovenského rozhlasu