O skloňovaní slova princezná

09.03.2012 10:04

V  jazykovej  praxi  sa  niekedy  môžeme  stretnúť  so  slovom  princezná  v  podobe  princezna  s  krátkym  a  na  konci  a  jeho  skloňovaním  podľa  vzoru  žena,  teda  od  princezny,  o  princezne,  dve  princezny.  V  spisovnej  slovenčine  je  podľa  platnej  kodifikácie  správna  iba  podoba  princezná  s  dlhým  á  na  konci,  ktorá  sa  skloňuje  podľa  vzoru  gazdiná.  Slovo  princezná  má  v  jednotnom  čísle  tvary  princeznej,  princeznú,  o  princeznej  a  v  množnom  čísle  tvary  princezné,  princezien,  princeznám,  o  princeznách,  napr.  denník  princeznej,  vidieť  princeznú,  film  o  princeznej,  dve  princezné,  stretnutie  princezien,  o  uhorských  princeznách.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas