O skloňovaní slova rola

05.11.2012 06:45

 

Podstatné meno rola, ktoré má pôvod vo francúzštine a význam „úloha“, resp. „herecká úloha“, skloňuje sa podľa vzoru žena. V genitíve jednotného čísla má tvar roly, napr. od novej roly si veľa sľubuje, v lokáli jednotného čísla má tvar role, napr. rozprávali sa o novej role, v nominatíve množného čísla má tvar roly, napr. dve roly, v genitíve množného čísla je správny tvar rol so samohláskou o, ale aj rolí, napr. bez dobrých rol aj bez dobrých rolí, v datíve a lokáli množného čísla sú tvary rolám, o rolách.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas