O významoch slova arbiter

24.02.2011 12:55

V  slovnej  zásobe  slovenčiny  sa    niekoľko  storočí  používa  z  latinčiny  prevzaté  slovo  arbiter  ako  právnický  termín  vo  význame  "osoba  rozhodujúca  o  nárokoch  jednotlivých  strán  v  spore".  Okrem  toho  sa  slovo  arbiter  používa  vo  význame  "kto  o  niečom  rozhoduje,  kto  niečo  posudzuje".  Novšie  sa  najmä  pod  vplyvom  iných  jazykov  slovo  arbiter  používa  aj  v  športovej  publicistike  na  pomenovanie  osoby,  ktorá  vedie  športové  stretnutie,  ktorá  hodnotí  športové  výkony.  Hoci  proti  používaniu  slova  arbiter  v  športovej  oblasti  nemožno  mať  námietky,  nemalo  by  sa  nadužívať  a  nemalo  by  úplne  vytláčať  domáce  slovo  rozhodca,  ktoré  funguje  aj  ako  športový  termín  a  ktoré  je  utvorené  zo  slovesa  rozhodovať.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas