Obedové menu či obedné menu?

09.07.2012 06:53

Od podstatného mena obed, ktoré má základný význam "hlavné jedlo dňa podávané na poludnie" a ďalší význam "úsek dňa okolo poludnia", sú utvorené prídavné mená obedový a obedný. Dostali sme otázku, čo je správne, obedové menu alebo obedné menu. Prídavné meno obedový sa spravidla používa v súvislosti s obedom ako hlavným jedlom, napr. obedový lístok, obedová súprava, obedová prestávka, t. j. prestávka na obed, kým prídavné meno obedný sa používa predovšetkým v súvislosti s časom okolo poludnia, napr. obedný čas, obedný tréning, obedná prechádzka. Ak z tohto hľadiska posudzujeme spojenia obedové menu a obedné menu, ako vhodnejšie sa ukazuje slovné spojenie obedové menu.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas