OCHRANNÉ A KRESŤANSKÉ SYMBOLY V ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRE

19.07.2012 12:09

V posledných desaťročiach sme svedkami nebývalého stavebného rozvoja. Stavia a prestavuje sa na každom kroku. Naše obce a mestečká strácajú svoj urbanistický vzhľad. Expanzívny stavebný vývoj spôsobuje postupný pôvodný zánik obytných i hospodárskych stavieb z konca 19. i prvej polovice 20. storočia. Dokonca v ostatnom období sa noví vlastníci domov, starých 50 60 rokov, púšťajú do takých radikálnych prestavieb svojich príbytkov, že dochádza k ich úplnej premene. Všetci chcú dnes krajšie a najmä komfortnejšie bývať. Zaiste je racionálnejšie a finančne výhodnejšie postaviť novostavbu, než opravovať a rekonštruovať starý dom. O aké hodnoty však naša spoločnosť prichádza, takýmto prístupom?

V sérii článkov prinesieme pohľad na niektoré charakteristické prvky ľudovej architektúry na východnom Slovensku. Medzi najšpecifickejšie patria ochranné a kresťanské symboly. Zaraďujú sa medzi tie kultúrne fenomény, ktoré nás zaujmú najprv svojím skromným pôvabom, neskôr veľkou variabilitou i dlhým zotrvávaním v ľudských dejinách.

Pri pojme symbol platí, že vyjadruje málo známu a inak nezachytiteľnú skutočnosť. Je akýmsi vzorcom duše, pričom je jeho autorstvo skryté v anonymite.

 

Z hľadiska výskytu a pôvodu rozoznávame na objektoch ľudovej architektúry dve veľké skupiny symbolov - predkresťanské s pôvodne magickou, ochrannou funkciou a kresťanské vychádzajúce z obsahu Starého a Nového zákona.

Magicko - ochranné predkresťanské symboly majú podobu geometrických tvarov alebo imitujú vegetáciu živej prírody. Spomedzi geometrických znakov mali najsilnejšie zastúpenie varianty kruhových foriem.

Kruh je najrozšírenejší geometrický symbol, ktorého tvar je daný podobou Slnka a mesiaca. Kruh predstavuje aj najdokonalejšiu formu, nekonečnosť, dokonalosť a večnosť. Nemá začiatok, ani koniec.

V ranej histórii bol symbolom mužského božstva, neskôr sa objavil vo forme svätožiare nad hlavami anjelov a svätých. Bol používaný ako symbol Boha. Slúžil ako ochrana proti zlým duchom a démonom.

Ďalším geometrickým tvarom je štvorec. Tak ako kruh vyjadruje Boha a nebo, tak štvorec symbolizuje človeka a zem. Charakterizuje pozemský, materiálny svet. Predstavuje pevnosť, dokonalosť, ktorá je nemenná, pozemská a hmotná. Navodzuje predstavu spoľahlivosti, poctivosti a bezpečia. Z kruhového tvaru vychádza podoba slnka. Pre svoju jasnosť bolo považované za vševediace a uctievané ako božstvo. Všeobecne je charakterizované ako symbol svetla, života, tepla a ohňa. Slnku ako božstvu, ktoré poskytovalo svetlo, teplo a požehnanie bola zverená ochrana domu pred hromom a živelnými pohromami.

Kruhovú podobu máva i mesiac, ktorý symbolizuje vzkriesenie, nesmrteľnosť a cyklickú povahu všetkých vecí. Stále mení podoby, zdanlivo žije. Ak je v splne, tak odráža symbolický význam kruhu, teda celistvosť a naplnenie. Ak dorastá, stáva sa symbolom obrody a ženskej plodnosti. Pri nove je ako kosáčik, vtedy je symbolom vzostupu z podsvetia, ale aj čistoty Panny Márie.

Veľkú obľubu pri výbere symbolických prvkov si získalo srdce, ktoré bolo pokladané za centrum ľudských citov a za sídlo duše. Stalo sa najvýstižnejším symbolom lásky, priateľstva, poctivosti a dobroty.

 

Symboly sa sústreďovali na vizuálne najfrekventovanejších miestach obytných i hospodárskych stavieb. Prevažne sa objavovali na frontálnej stene domu. Kruh, štvorec i srdce dominovali najmä na drevených štítoch sedlových striech. Plnili nielen dekoratívnu funkciu, ale aj praktickú, pretože boli vyrezávanými vetracími okienkami. Nimi prúdil z podkrovných priestorov vonku dym a dovnútra vzduch. Vetracie okienka sa nazývali výzorníky, na Zamagurí víkenká. V tejto lokalite boli považované za účinné magicko-ochranné prvky. Ich masový výskyt je však v súčasnosti už len minulosťou.

 

PhDr. Klaudia BUGANOVÁ, etnografka Vsl. múzea v Košiciach

Zdroj:

štvrtok 27. 7. 2006 | (ak)

https://korzar.sme.sk/c/4486010/ochranne-a-krestanske-symboly-v-ludovej-architekture.html#ixzz213tErLKF