Odohnať komáre, nie komárov

05.03.2012 10:12

Počuli  sme  výpoveď  o  tom,  že  výpary  niektorých  látok  odháňajú  komárov.  Táto  výpoveď  však  nie  je  správna.  Podstatné  mená  mužského  rodu,  ktorými  pomenúvame  živočíchy,  v  množnom  čísle  totiž  skloňujeme  podľa  neživotných  vzorov  dub  alebo  stroj,  napr.  dva  hady,  tri  barany,  dva  kone,  tri  medvede.  Tvar  akuzatívu  množného  čísla  pri  týchto  podstatných  menách  sa  zhoduje  s  tvarom  nominatívu  množného  čísla.  Správne  teda  vravíme  vidieť  hady,  chovať  barany,  ustajniť  kone,  kŕmiť  medvede  a  teda  aj  odháňať  komáre.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas