Odparkovať alebo zaparkovať?

22.01.2011 09:03

Častým  dopravným  priestupkom  je  odstavenie,  t.  j.  zaparkovanie  auta  na  zakázanom  priestore.  Neoprávnenému  odstaveniu  auta  v  priestore  vyhradenom  napr.  invalidom  sa  začína  hovoriť  odparkovať  auto,  odparkovanie  auta.  Akékoľvek  odstavenie  vozidla  sa  však  ustálene  pomenúva  slovami  zaparkovať,  zaparkovanie.  Sloveso  odparkovať  svojou  významovou  štruktúrou  predstavuje  protiklad  slovesa  zaparkovať,  znamená  teda  „odísť  z  parkoviska“.  Sloveso  odparkovať  v  nijakom  prípade  nemôže  byť  náhradou  slovesa  zaparkovať.

 

Zdroj: Jazykovedné okienko Slovenského rozhlasu