Okrúhla pečiatka, nie guľatá pečiatka

14.12.2012 06:48

 

Slovo pečiatka má okrem iného význam "odtlačok urobený nástrojom na odtláčanie istého textu". Poznáme obdĺžnikovú alebo štvorcovú pečiatku. Prídavné mená obdĺžnikový, štvorcový sú utvorené od názvov obdĺžnik a štvorec pomenúvajúcich dvojrozmerné útvary. V jazykovej praxi sa stretáme aj s pomenovaním guľatá pečiatka. Prídavné meno guľatý je utvorené od podstatného mena guľa, ktorým sa pomenúva trojrozmerný útvar, preto pomenovanie guľatá pečiatka nie je vhodné. Namiesto neho je primerané používať názov okrúhla pečiatka s prídavným menom utvoreným od slova kruh pomenúvajúcim dvojrozmerný útvar. Správne vravíme listina opatrená okrúhlou pečiatkou.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas