Okysľovať, okysľovač

03.10.2012 06:56

Niektorí používatelia slovenčiny sú v rozpakoch, či v slovese okysľovať, ktoré má význam "robiť kyslejším, robiť kyslým", má sa vyslovovať a písať mäkké ľ, alebo tvrdé l, teda okyslovať.  Nedokonavé sloveso okysľovať je utvorené z dokonavého slovesa okysliť s významom "urobiť kyslejším, urobiť kyslým", v ktorom je v spisovnej slovenčine mäkké ľ. Mäkké ľ sa zachováva aj v nedokonavom slovese okysľovať, napr. okysľovať jedlo octom, okysľovať pôdu. Mäkké ľ je aj v podstatnom mene okysľovač, ktorým sa pomenúva prostriedok na okysľovanie.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas