Oni a ony

01.09.2012 06:44

Kedy sa má používať zámeno oni s mäkkým i a kedy zámeno ony s ypsilonom? Zámená oni a ony sú tvary nominatívu množného čísla osobného zámena on. Tvar oni s mäkkou spoluhláskou ň vo výslovnosti a s mäkkým i v písme používame vtedy, keď osobné zámeno zastupuje životné podstatné mená mužského rodu, napr. Kamarátov si zavolal do bytu a oni ho okradli. Tvar ony s tvrdou spoluhláskou n vo výslovnosti a s ypsilonom v písme používame vtedy, keď osobné zámeno zastupuje neživotné podstatné mená mužského rodu, podstatné mená ženského a stredného rodu, napr. Stromy sa v búrke polámali, ony nevydržali nápor vetra. - Zavolali sme dve ženy, ale ony odmietli pomôcť. - Nerozumel deťom a ony nerozumeli jemu.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas