Ozbrojené sily Slovenskej republiky

13.04.2012 11:44

V jazykovej praxi sa slovné spojenie Ozbrojené sily Slovenskej republiky raz píše s veľkým začiatočným písmenom, inokedy s malým začiatočným písmenom na začiatku názvu. Keďže názov Ozbrojené sily Slovenskej republiky je od roku 2002 oficiálnym názvom našej armády, ako jedinečné pomenovanie sa zaraďuje medzi vlastné mená a vlastné mená podľa pravidiel slovenského pravopisu píšeme na ich začiatku s veľkým začiatočným písmenom. Ak použijeme slovné spojenie naše ozbrojené sily, v prídavnom mene ozbrojené napíšeme malé začiatočné písmeno, ale v oficiálnom názve Ozbrojené sily Slovenskej republiky napíšeme veľké začiatočné písmeno. Rovnako s veľkým začiatočným písmenom napíšeme názov Ozbrojené sily SR, teda keď namiesto slovného spojenia Slovenskej republiky použijeme skratku SR.          

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas