pani, paniu,paňou

13.02.2011 23:52

Možno si ani neuvedomujeme, ako často slovo PANI pri bežnom rozhovore, oslovení a písomnej korešpondencii používame. Slovo pani sa skloňuje len vtedy, keď stojí samostatne bez určenia konkrétneho mena: stretol som, pozdravil som staršiu paniu, dostal som list od neznámej panej, rozlúčili sme sa s paňou domu (nie pani). Ak je však slovo pani súčasťou oslovenia alebo titulu, neskloňuje sa. Teda: idem k pani doktorke, stretol som pani Kováčovú, bola tam aj pani Slováková.
Oslovenie pani je aj súčasťou písomnej korešpondencie. Pripomeňme si preto, aké je správne písanie mien. V slovenčine je záväzné poradie rodné meno – priezvisko, čiže Ján Horský, Mária Slováková. Dodržiavanie záväzného poradia pri menách je dôležité, pretože jestvujú aj také priezviská, ktoré sa zhodujú s menami, napr. Valentín ako meno (Valentín Kráľ) a Valentín ako priezvisko (Štefan Valentín).
Táto záväznosť sa však niekedy môže porušiť, napr. v rozličných zoznamoch, kde je z dôvodu rýchlej orientácie výhodné usporiadanie priezvísk podľa abecedy.
Zdroj: Jazyková poradňa Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV