Pavel Koyš zomrel

22.07.2013 06:55

22. júla 1993 v Bratislave zomrel Pavel Koyš, slovenský básnik a redaktor. Narodil sa 8. januára 1932 v Ladciach.

Debutoval v roku 1959 zbierkou politicky angažovaných básní Hviezdy na zemi. Vo svojich básniach vyjadroval svoj postoj občana-komunistu, no takmer v rovnakej miere sa venoval i ľúbostnej poézii. Venuje sa niekoľkým opakujúcim sa témam, ako sú láska, mládež, ľudské šťastie, politické premeny spoločnosti, vzťah k svetu, ľuďom, životu a morálke.

 

Zdroj: wikipedia.org