Pedro Calderón de la Barca Henao y Riaño zomrel

25.05.2013 07:11

25. mája 1681 zomrel v Madride Pedro Calderón de la Barca Henao y Riaño, španielsky barokový dramatik a básnik, ktorý zavŕšil klasické obdobie španielskej literatúry 16. - 17. storočia. Narodil sa 17. januára 1600 v Madride.

Ako vyznavač katolicizmu a absolutizmu spracoval komplex cirkevno-etických ideí. Pri výbere a spracovaní dramatického materiálu vychádza zväčša z idey (kráľovská moc, katolicizmus, česť) a až okolo nej vytvára dramatický konflikt. Dej jeho hier je prísne logicky štruktúrovaný, sústreďuje sa zväčša na jednu postavu, na jej vnútorné konflikty: inštinkt, cit, vôľu, rozum. Tematicky veľkú časť tvorby orientuje na náboženskú alebo nábožensko-filozofickú problematiku, v ktorej sa odrážajú pesimistické názory rozkladajúceho sa dvoranstva a cirkevnej aristokracie.

K vrcholným Calderonovým dielam patrí 'La vida es sueňo' (Život je sen, 1635), v ktorom rieši problém predurčenia a slobodnej vôle. V tejto dráme sa odráža kríza kultúry renesancie, rozpad feudálneho sveta. Vyjadrenie protirečenia medzi dojmom a skutočnosťou, nastolenie otázky zmyslu života, slobody atď. filozoficky a psychologicky dielo neobyčajne prehlbujú. Víťazstvom hrdinu nad sebou samým a nad tragickou veštbou získava dielo životnosť a pôsobivosť.

 

Zdroj: wikipedia.org