Perla - predaj perál či predaj periel?

15.08.2012 06:20

Pri sledovaní rozličných textov si môžeme všimnúť, že v praxi sa používajú dva rozličné tvary genitívu množného čísla podstatného mena perla, a to perál aj periel, napr. lovci perál aj lovci periel, predaj perál aj predaj periel, náramok z perál aj náramok z periel. Dostali sme otázku, či sú správne obidve podoby tvaru genitívu množného čísla, alebo je správna iba jedna z nich. V našich jazykových príručkách sa uvádzajú obidve podoby tvaru genitívu množného čísla, t. j. perál aj periel, to značí, že obidve podoby sú správne. Možno však konštatovať, že častejšie sa používa podoba perál.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas