Peter Jilemnický zomrel

19.05.2020 00:00

19. mája 1949 v Moskve zomrel český prozaik Peter Jilemnický. Patril k predstaviteľom metódy socialistického realizmu. Pôsobil na Slovensku, kde bol učiteľom na Kysuciach. Neskôr v Moskve študoval žurnalistiku a po návrate bol redaktorom Pravdy. Počas protektorátu žil v Čechách, bol väznený za protifašistickú činnosť, po vojne sa stal kultúrnym atašé v Moskve, kde tiež zomrel. Autor sociálnokritických románov Víťazný pád, Pole neorané, Zuniaci krok, Kus cukru. V románe Kronika zobrazil Slovenské národné povstanie. Autor noviel Kompas v nás, reportáží Dva roky v krajine sovietov a iných diel. Narodil sa 18. marca 1901 v Kyšperku.

 

Zdroj: Zlatý fond denníka SME

        wikipedia.org