Pierre de Coubertin sa narodil

01.01.2014 06:20

1. januára 1863 sa v Paríži narodil Pierre de Coubertin, pôvodným menom Pierre de Frédy bol francúzsky pedagóg a historik, no je známy najmä ako zakladateľ moderných Olympijských hier. Zomrel 2. septembra 1937 v Ženeve.

De Coubertin sa narodil v Paríži v aristokratickej rodine ako tretie dieťa Charles Louisa de Frédy a Agathy-Gabrielle de Mirville de Coubertin. Inšpirovaný návštevami stredných a vysokých škôl vo Veľkej Británii a Spojených štátoch, rozhodol sa zlepšiť vzdelávanie vo Francúzsku. Domnieval sa, že súčasťou zlepšení by mala byť športová (telesná) výchova, ktorú považoval za dôležitú pre osobný vývoj mladých ľudí.

Rastúci medzinárodný záujem o staroveké Olympijské hry, podporovaný archeologickými nálezmi v Olympii v tom čase, primäl de Coubertina k vytvoreniu plánu na oživenie Olympijských hier.

Aby svoj plán spopularizoval, 23. júna 1894 zorganizoval medzinárodný kongres v Sorbonne v Paríži. Na tomto kongrese navrhol zaviesť Olympijské hry. Kongres viedol k vytvoreniu Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a de Coubertin sa stal jeho generálnym tajomníkom. MOV rozhodol, že prvé Olympijské hry sa budú konať v Aténach v Grécku a následne každé štyri roky. Prvá Olympiáda sa ukázala byť úspešnou a po jej skončení a odstúpení prvého predsedu MOV, Demetriusa Vikelasa, sa de Coubertin stal predsedom organizácie, ktorú založil.

Napriek počiatočnému úspechu, následné hry v roku 1900 v Paríži a 1904 v St. Louis v USA boli zatienené medzinárodnými výstavami konanými v tom čase a dostalo sa im len málo pozornosti médií.

Tento trend sa podarilo zvrátiť štvrtými Hrami konanými v roku 1906 a Olympijské hry sa stali najdôležitejšou športovou udalosťou. De Coubertin vytvoril pre Hry v roku 1912 nový šport - moderný päťboj a neskôr odstúpil z vedenia MOV po ďalších Hrách konaných v Paríži v roku 1924. Tretím predsedom MOV sa stal Belgičan Henri de Baillet-Latour.

De Coubertin ostal čestným predsedom MOV až do svojej smrti v roku 1937 v Ženeve. Je pochovaný v Lausanne (ktoré je sídlom MOV), no jeho srdce bolo pochované v pamätníku v blízkosti starogréckej Olympie.

Zdroj: wikipedia.org