PÍSANIE ČIARKY

05.03.2012 16:01

ČIARKOU NEODDEĽUJEME

 • vety v priraďovacom súvetí a vetné členy spojené spojkami a, i, aj, ani, alebo, či, napr. Peťo a Maťo hrajú golf.
 • nerozvitý prechodník, napr. Auto sa pohlo vŕzgajúc.
 • časticu, ktorá má význam iba pre jeden vetný člen, napr. Azda mal ísť spať skôr.
 • pred príslovkou s genitívnou väzbou vrátane: platí do 10. januára vrátane; prišlo ich pätnásť vrátane rodičov.
 • pred časticou najmä, ak zdôrazňuje platnosť výžpovede - stará sa najmä o syna; dôležitá je najmä kvalita,
 • pred časticou predovšetkým va význame najmä - vyžaduje predovšetkým disciplínu; oznámte to predovšetkým rodine.

 

ČIARKA V JEDNODUCHEJ VETE

 1. Oslovenia: Pripravili sme vám, milé deti, prekvapenie. Zuzana, si tu už dlho?
 2. Pozdravy: Ahoj, máte sa dobre? Dobrý deň, ako sa máte?
 3. Citoslovcia (ak nenahrádzajú vetný člen): Bŕŕ, to je ale zima. Už aby som ťa tu nevidel, marš!
 4. Častice: víiažuce sa na obsah celej vetyTo je, žiaľ, smutný koniec. Vaša žiadosť prišla ale, bohužiaľ, po stanovenom termíne. Naši športovci, prirodzene, opäť sklamali.
 5. Viacnásobný vetný člen

Nezbierali sme maliny, ale jahody.  Tu sa dočítate o skromných, obetavých, ale aj pyšných a ľahostajných ľuďoch.

Čiarka sa nepíše pri spojkách: a, i, aj, ani, alebo, či (Zbierali ste maliny alebo jahody?). Ak sa opakujú, čiarka sa píše: Nepomohli nám ani v dome, ani v záhrade.

 1. Prístavok: Bondra, výborný slovenský hokejista, zariadil priaznivý výsledok.  Čiarka sa nepíše pred zhodným prívlastkom, ktorý nasleduje za nadradeným podstatným menom

(Žiak Mrkvička zasa chýbal. Mal by si to povedať kamarátovi Petrovi. Najdlhšia slovenská rieka Váh ústi do Dunaja.)

 1. Vytýčený vetný člen: Peter, ten má vždy dobrý nápad. Kuchyňa, v tej sa cíti najlepšie.
 2. Rozvitý prechodník, napr. Auto sa pohlo, ticho vŕzgajúc. Kráčal po ilici, usmievajúc sa. Žalostne nariekajúc, pobrala sa Maruška do hory.
 3. konštrukcie s trpným príčastím:  ak vyjadrujú isté postoje, hodnotenia => Toto je, jemne povedané, nanič. Takto sa, logicky vzaté, nepostupuje. Stručne povedané, závery sú objektívne.
 4. Údaje v adrese, ak sú písané za sebou, napr. Jana Malá, Novoveská č. 8, 04023 Košice

ČIARKA V SÚVETÍ

1. V podraďovacom súvetí je hlavná veta od vedľajšej vždy oddelená čiarkou:

Nemohli sme prísť, lebo sme boli chorí.

Všimol si si, že sa tu mnohé zmenilo?

Nechal ich tam, kde ich našiel.

Nevieme, čo sa tu stalo, ale musíme pomôcť.

Povedal jej, čo si myslí, a odišiel.

 

2. V priraďovacom súvetí sa čiarka píše, ak vety nie sú spojené spojkami a, i, aj, ani, alebo, či:

Spadol zo stromu, no neudrel sa.

Ponáhľala sa, ale nestihla prísť včas.

Nebola smutná, veď sa nič nestalo.

Rada nám navarila, ba aj koláč upiekla.

Navarila nám i koláč nám upiekla.

Pomôžete nám alebo budete len tak stáť?.

 

3. Čiarka sa musí písať v kombináciách aj-aj, i-i, ani-ani, alebo-alebo, buď-alebo, či-či:

Poradili sme im, aj sme ich povzbudili.

Či sa vám chce, či nie, pôjdete s nimi.

I izby upraceš, i jedlo pripravíš!

Bola alebo nepripravená, alebo sa tak iba tvárila.

Buď ma poslúchneš, alebo si to urob sám.

 

4. Vloženú vetu z oboch strán (Vedľajšia veta prívlastková):

Mali sme z víťazstva radosť, ktorú nám neskalilo ani Petrovo hundranie, a všetci sme išli oslavovať.

 

5. Čiarka sa musí písať pred: a preto, a teda, a tak, a predsa, a jednako, a to, a pritom

Neučila sa, a predsa si poradila.

Prišlo ich veľa, a to ešte mnohí odmietli.

Boli sme šťastní, a tak sme sa všetci usmievali.

Dali sme im veľa peňazí, a jednako im nestačilo.

Sme tu noví, a preto iba ticho postávame.