Poker - v pokeri, pokerový

16.08.2012 06:20

V jazykovej praxi sa slovo poker, ktorým sa pomenúva druh kartovej hry, skloňuje jednak so zachovaním samohlásky e, ale aj s jej vynechaním, napr. hráč pokeru aj hráč pokru, šampión v pokeri aj šampión v pokri. Aj pri prídavnom mene sa stretáme s dvomi podobami, so samohláskou e aj s jej vynechaním, napr. pokerový turnaj aj pokrový turnaj. V Krátkom slovníku slovenského jazyka aj v Pravidlách slovenského pravopisu sa pri slove poker uvádza tvar genitívu aj tvar lokálu jednotného čísla so zachovaním samohlásky e, teda pokeru, v pokeri. Podľa toho aj v prídavnom mene sa má zachovať samohláska e, t. j. pokerový.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas