Poradie rodného mena a priezviska

05.02.2011 08:03

Poradie rodného mena a priezviska

V slovenčine je zaužívané a prirodzené uvádzať mená v poradí rodné meno, priezvisko, napr. Ján Kalinčiak, Zuzana Kronerová, PhDr. Milan Majtán, DrSc., Daniel Kollár. Toto ustálené poradie umožňuje identifikovať rodné meno a priezvisko aj pri menách ako Peter Maťo či Milan Ferko.

Zápis mien v obrátenom poradí sa používa najmä v abecedných zoznamoch, teda tam, kde chceme zoradiť mená v abecednom poradí podľa začiatočných písmen priezvisk. Obrátené poradie sa podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2000, s. 105) naznačuje čiarkou. Píšeme: Kalinčiak, Ján; Kronerová, Zuzana; Majtán, Milan, PhDr., DrSc.; Kollár, Daniel. Uvádzanie mena a priezviska v obrátenom poradí sa často vyžaduje aj v rozličných dotazníkoch, kde sa predpokladá ich neskoršie zoradenie podľa abecedy.

 

Zdroj: Jazyková poradňa Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV