Poveriť k zastupovaniu?

06.08.2012 06:14

Ktoré z vyjadrení je správne? Poveriť niekoho na zastupovanie v súdnom spore alebo poveriť niekoho k zastupovaniu v súdnom spore, teda či sa má použiť väzba s predložkou na, alebo väzba s predložkou k. V spisovnej slovenčine je správna väzba s predložkou na, teda poveriť niekoho na zastupovanie v súdnom spore. Okrem toho sú však správne aj vyjadrenia s neurčitkom slovesa, t.j. poveriť niekoho zastupovať v súdnom spore, ale aj s inštrumentálom podstatného mena, teda poveriť niekoho zastupovaním v súdnom spore.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas