Pravopis a skloňovanie slova bojler

24.02.2011 12:53

Slovo  bojler,  ktoré  poznáme  najmä  zo  spojení  elektrický  bojler,  plynový  bojler,  prietokový  bojler,  sa  k  nám  dostalo  z  angličtiny.  V  angličtine  sa  píše  s  mäkkým  i,  ale  v  slovenčine  sa  jeho  písanie  ustálilo  v  zhode  s  výslovnosťou  s  písmenom  j.  Slovo  bojler  je  podstatné  meno  mužského  rodu.  V  genitíve  jednotného  čísla    pádovú  príponu  -a,  bojlera,  napr.  oprava  bojlera,  v  lokáli  jednotného  čísla    príponu  mäkké  -i,  napr.  na  bojleri,  ale  v  nominatíve  a  akuzatíve  množného  čísla    príponu  tvrdé  -y,  napr.  dva  bojlery,  elektrické  bojlery.  Domácim  ekvivalentom  slova  bojler  je  slovné  spojenie  ohrievač  vody,  ktoré  sa  takisto  používa  v  spojeniach  elektrický  ohrievač  vody,  plynový  ohrievač  vody,  prietokový  ohrievač  vody.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas