Pretože, keďže, lebo, nie nakoľko

03.03.2012 11:26

V jazykovej praxi sa stretáme s vetami, v ktorých sa podraďovacia spojka nakoľko používa v príčinných vetách, napr. Dojčatám do jedného roka nie je vhodné aplikovať sprej do nosa, nakoľko nevedia dýchať koordinovane so vstrekom. - Nakoľko som si na to netrúfal sám, tak som si najal majstra. - Nakoľko sa pracovne zdržala, požiadala o presunutie riešenia sťažnosti na neskoršie. Podraďovacia spojka nakoľko sa v spisovnej slovenčine používa pri uvádzaní vedľajšej vety vyjadrujúcej mieru, napr. Každý utekal, nakoľko vládal. V príčinných vetách sa nemá používať spojka nakoľko, ale príčinné spojky lebo, keďže, pretože. Vety spomínané na začiatku majú mať napríklad takúto podobu: Dojčatám do jedného roka nie je vhodné aplikovať sprej do nosa, lebo nevedia dýchať koordinovane so vstrekom. - Keďže som si na to netrúfal sám, tak som si najal majstra. - Pretože sa pracovne zdržala, požiadala o presunutie riešenia sťažnosti na neskoršie.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas