Prídavne meno všesmerový

10.03.2012 07:12

Dostali sme otázku, či je z hľadiska jazykovej kultúry správne prídavné meno všesmerový. Zložené prídavné meno všesmerový je utvorené rovnako ako iné slová s prvou časťou vše- naznačujúcou, že sa niečo týka všetkého, čo je zvyčajne vyjadrené v druhej časti zloženého slova. Napríklad podstatné meno všeliek má význam „liek na všetko“, prídavné meno vševediaci má význam „ten, ktorý všetko vie“, všežravý je „taký, čo všetko žerie“. Prídavné meno všesmerový má význam „účinný na všetky smery“. Je to dobre utvorené slovo a používa sa napríklad v slovnom spojení všesmerová anténa, ktorým sa pomenúva anténa, ktorá zachytáva signály zo všetkých smerov. S prídavným menom všesmerový sa môžeme stretnúť aj v spojeniach všesmerový rádiomaják, všesmerový mikrofón, všesmerový laserový snímač.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas