Prijmeme, nie príjmeme

02.10.2012 06:54

Viacerí používatelia slovenského jazyka majú problémy s tým, či v tvaroch slovesa prijať má byť krátke i alebo dlhé í. V neurčitku slovesa prijať je krátke i a krátke i sa zachováva aj v tvaroch prítomného času prijmem, prijmeš, prijme, prijmeme, prijmete, prijmú, napr. prijmeme predavačky, prijmú desať nových zamestnancov. Krátke i je aj v tvaroch rozkazovacieho spôsobu prijmi, prijmite, napr. prijmi naše blahoželanie, prijmite pozvanie na slávnostné zhromaždenie.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas