Prírastok za rok 2012

12.01.2014 17:00

Knihy sú abecedne zoradené podľa autorského katalógu.

č Autor Názov Mesto Rok
1 Adobe Creative Team Adobe InDesign CS5 Praha 2011
2 Baník, Anton A. Na dejinnej križovatke Martin 2010
3 Bátorová, Mária Slovenská literárna moderna v spektre svetovej moderny - Jozef Cíger Hronský Martin 2011
4 Cabadaj, Peter Slovenský literárny exil 1939-1990 Martin 2002
5 Gavura, Ján Ján Buzássy Bratislava 2008
6 Gavura, Ján Kultúrne rovnobežky I.    
7 Habaj, Michal Druhá moderna Bratislava 2005
8 Christer, Sam Odkaz kameňov Stonehenge Bratislava 2012
9 kolektív Kukučín v interpretáciách Bratislava 2010
10 kolektív Nevyjasnené záhady ľudstva Bratislava 2009
11 Maťovčík, Augustín Anton Augustín Baník   2010
12 Mistrík, Jozef Moderná slovenčina Bratislava 1995
13 Moreno, Joseph J Rozehrát svou vnitřní hudbu Praha 2007
14 Portmannová, R. Hry pro tvořivé myšlení Praha 2011