Prírastok za rok 2013

12.01.2014 16:14

Knihy sú abecedne zoradené podľa autorského katalógu.

č Autor Názov Mesto Rok
1 Alter, Michael Strečink Praha 1998
2 Balcová, Táňa Nemčina - Gramatika hrou   2008
3 Blake, Adam Podvod od Mŕtveho mora Bratislava 2012
4 Dean, A.M. Stratená knižnica Bratislava 2012
5 Gavora, Peter Ako rozvíjať porozumenie textu u žiaka Nitra 2009
6 Hawking, Stephen Veľký plán Bratislava 2011
7 Hedge, T. Oxford Bookworms Library 4 Washington Square + CD Oxford 2007
8 Hrmo, Roman Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu Bratislava 2010
9 Hupková, Marianna Sebareflexia a kompetencie v práci učiteľa Bratislava 2004
10 kolektív ANGLICKÝ ŠIKOVNÝ SLOVNÍK Brno  
11 kolektív ANGLICKÝ ŠIKOVNÝ SLOVNÍK Brno  
12 kolektív ANGLICKÝ ŠIKOVNÝ SLOVNÍK Brno  
13 kolektív ANGLICKÝ ŠIKOVNÝ SLOVNÍK Brno  
14 kolektív ANGLICKÝ ŠIKOVNÝ SLOVNÍK Brno  
15 Kollath, Erich Fotbal Praha 2006
16 Kostrub, Dušan Problematika cieľa v počiatočnej edukácii Prešov 2002
17 Kristová, Jarmila Komunikácia cvičenia Martin 2004
18 Kvaček, Mílan Jak trénovat nejmenší fotbalisty Praha  
19 Lenčová, Ivica Testy z NEJ s riešeniami pre stredné školy Bratislava 2009
20 Mačingová, Antónia Najedzte sa do štíhlosti + DVD Košice 2010
21 Petlák, Erich Klíma školy a klíma triedy [Bratislava] 2006
22 Petlák, Erich Vyučovanie - mozog - žiak Bratislava 2009
23 Petlák, Erich Vyučovanie v otázkach a odpovediach Bratislava 2003
24 Tůma, Martin Hry s míčem pro děti Praha 2010
25 učebnica K maturite bez obáv + CD