Prof. Anna Kafendová - Zochová sa narodila

24.06.2013 07:29

24. júna 1895 sa v Zárieči narodila Prof. Anna Kafendová - Zochová, slovenská klavírna umelkyňa, hudobná pedagogička a muzikologička. Zomrela 13. apríla 1977 na Myjave.

Je považovaná za zakladateľku slovenskej hudobnej pedagogiky. Počas svojho pedagogického účinkovania na Vysokej škole múzických umení vychovala celý rad významných slovenských klavíristov.

Zdroj: wikipedia.org