Prvotné literárne dielo ľudstva

28.12.2011 20:07

Päť kníh o sumerskom kráľovi Gilgamešovi, ktorý dal okolo roku 2700 pred n. l. postaviť hradby mesta Uruk v južnej Mezopotámii "všetko vedel a navštívil všetky krajiny sveta" rozpráva o dobrodružstvách tohto polomystického hrdinu, ktorý bol z dvoch tretín človekom a z jednej bohom. Jeho osudy inšpirovali literátov celého sveta štyri tisícročia. Napr. starobabylonský epos o Gilgamešovi patril medzi najobľúbenejšie a najrozšírenejšie básne starovekého predného východu. Najstarší doposiaľ objavený záznam je na hlinených doštičkách asi z roku 2400 pred n. l. Asi dvesto takýchto doštičiek s klinovým písmom je roztrúsených po múzeách v Istanbule, Berlíne, Londýne, Filadelfii, ktoré ako celok tvoria podstatnú časť eposu. Eposu chýbala donedávna záverečná časť tabuľky. Madridský časopis ABC uverejnil článok o objavení tabuľky o smrti Gilgameša na umelo navŕšenom kopci neďaleko Bagdadu v Iraku. Spolu s ďalšími 400 doštičkami ju dali Iračania dešifrovať rímskemu vedcovi Pettinatovi, ktorý ovláda pätnásť mŕtvych jazykov od sumerčiny po aramejčinu. Rozširovaný klinový text je záverečnou časťou eposu a vypovedá o samovražde Gilgameša a jeho 80 vysokých dvorských hodnostárov. Tým sa vysvetlil nález 80 tiel uložených okolo Gilgameša na pohrebisku mesta Uruk. Pettinato, ktorý pracoval na archeologických vykopávkach v Iraku až do vzniku súčasnej situácie, tvrdil, že v kolíske civilizácie na riekach Eufrat a Tigris je ešte množstvo hlinených tabuliek, ktoré sa vďaka suchým miestam uchovali a ktoré, dúfa, budú časom objavené a rozlúštené.

Epos o Gilgamešovi je základným textom ľudstva a jeho prvotným veľkým literárnym dielom. Bol napísaný 1500 alebo 2000 rokov pred bibliou a už je v ňom zaznamenaná potopa sveta, aj zostup do podsvetia, aj cesta, podobajúca sa tej, ktorú neskoršie podnikol Odyssues, problém nesmrteľnosti, tiež rozpráva o človeku - polobohu, o antropomorfných bohoch s ľudskými vlastnosťami a charakteristikami.

 

Zdroj: štvrtok 3. 3. 2005 | (som)

https://korzar.sme.sk/c/4542024/prvotne-literarne-dielo-ludstva.html