Rád/rada sa vzdelávate a pracujete na svojom osobnom rozvoji?

03.07.2012 20:42

Celkový počet hlasov: 31

Vzdelávanie a práca na svojom osobnom rozvoji je pre mňa mimoriadne dôležitá. (31)
Vzdelávanie a sebarozvoj nepokladám za dôležité. Nech sa vzdelávajú iní! (0)
Vôbec sa takými otázkami nezaoberám. Je mi to jedno. (0)