Rastlý terén, rastlá skala, rastlé drevo?

03.10.2012 06:56

V jazykovej praxi sa stretáme s prídavným menom rastlý v slovných spojeniach ako rastlý terén, rastlá skala, rastlá hornina, rastlá zemina, rastlé drevo. Prídavné meno rastlý nepatrí medzi spisovné slová a nenájdeme ho ani v slovníkoch. Od slovesa rásť máme v slovenčine príčastie rastený, napr. pekne rastený strom, dokonale rastený trávnik. V slovných spojeniach citovaných na začiatku je však vhodné používať prídavné meno prírodný, teda prírodný terén, prírodná skala, prírodná hornina, prírodná zemina, prírodné drevo. Prídavným menom prírodný sa tu naznačuje, že pomenúvaný objekt je v takom stave ako v prírode.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas