Rehor Uram Podtatranský bol synom chudobných rodičov.

13.06.2012 06:41

Rehor Uram Podtatranský bol synom chudobných rodičov. Otec mu skoro umrel a matka-vdova vypravila syna do škôl tak, ako to jej chudoba dovoľovala. Požičala si od cirkvi vrbicko- sv.-mikulášskej 40 zlatých, z tých za 20 zl. spravila mu šaty a druhých 20 zašila mu do podšívky kabáta. Vyprevadiac ho na most nedaleko Mikuláša, povedala mu: „Tadiaľto vedie cesta do Banskej Štiavnice! Chod, dieťa moje, s Pánom Bohom! On, ktorý hovorí, že je otcom sirôt, nech ťa sprevádza svojou milosťou a svojou mocnou pravicou nech ťa chráni na všetkých cestách tvojho života!“ A chlapec išiel v ústrety neistej budúcnosti.

Tých 20 zl. boly prvé a posledné peniaze, ktoré Uram dostal z domu počas svojich gymnaziálnych štúdií. Celých 40 zl. vrátil cirkvi mikulášskej sám, keď už bol jej učiteľom.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 121-122)