Roku 1860 hrali v Turčianskom Sv. Martine Palárikovho „Drotára“

02.04.2012 07:01

Roku 1860 hrali v Turčianskom Sv. Martine Palárikovho „Drotára“. V tomto kuse znamenite hral žida Maušla Boldo (Baltazár) Velits, turčiansky zeman, inak stoličný úradník. Spieval židovskú pieseň. Bol viac ráz vyvolaný, zakaždým odspieval jednu sloku a odišiel. Obecenstvo ho však zase len volalo a on, nemajúc už ničoho v zásobe, pekne sa poklonil a povedal:

„Prosím pekne, keď tie krátke dlhšie nebývajú.“ Nato povstal veľký potlesk.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 43)