Samuel Medvecký prišiel v Banskej Bystrici do kaviarne

06.04.2012 06:28

Samuel Medvecký, farár slatinský, prišiel v Banskej Bystrici do kaviarne, kde sa práve dôstojníci zabávali. Mali medzi sebou žartovného dôstojníka, ktorého vyzvali, aby naberal farára. Ten sa nedal dlho ponúkať; predstavil sa, že je stotník N. a opýtal sa:

„Pán farár, aký je rozdiel medzi farárom a somárom?“ Medvecký odpovedal, že nevie. Na to mu stotník pri veselom smiechu svojich kamarátov vysvetlil, že somár nosí kríž na chrbte a farár na prsiach. Medvecký nič nepovedal, dopil kávu, zaplatil a odchodiac, pristavil sa pri stole veselých dôstojníkov: „Pán stotník!“ „Prosím, čo rozkážete?“

„Aký je rozdiel medzi somárom a stotníkom?“

„Ja neviem“, odpovedal stotník.

„Ani ja neviem“, povedal Medvecký. „Porúčam sa!“ a šiel preč.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 56-57)