Simone de Beauvoirová zomrela

14.04.2014 06:36

14. apríla 1986 v Paríži zomrela Simone de Beauvoirová, francúzska filozofka, spisovateľka a predstaviteľka existencializmu. Narodila sa 9. januára 1908 v Paríži.

Bola družkou J.-P. Sartra, preslávila sa svojimi negatívnymi názormi na manželstvo, popieraním tradičných hodnôt. Mala veľký vplyv na rozšírenie emancipačného hnutia žien.

Dielo

Vo svojich dielach sa špecializovala na morálne problémy. Ďalšou témou, ktorá sa v jej dielach objavuje, je postavenie žien v spoločnosti.

Hoci bola známa ako spisovateľka románov a intelektuálka, jej sláva sa zakladá najmä na knihe Druhé pohlavie (1949), čo bola významná feministická práca. Tvrdila v nej, že manželstvo a materstvo ženu uväzňujú.

Zdroj: wikipedia.org