Sir Arthur John Evans

08.07.2013 06:55

8. júla 1851 sa v Nash Mills narodil Sir Arthur John Evans, britský archeológ, objaviteľ minojskej civilizácie.  Zomrel 11. júla 1941 v Boar's Hill. Začal na vlastné trovy s výskumami na Kréte na lokalite Knossos, kde s prestávkami vyplnenými rekonštrukciou pamiatok a prípravou publikácií pracoval 1900-1930. Objavil tu palác a nekropoly z bronzovej doby, súčasne aj celú predhomérsku civilizáciu, prvú na európskej pôde. Jeho výskumy, a najmä konfrontácia s Egyptom mu umožnili urobiť z predhomérskej civilizácie dôležité ohnivko na datovanie aj pravekých európskych kultúr. Vybudoval základy jej trojstupňovej chronológie a terminológiu, ktorá sa používa dosiaľ (minojská civilizácia a i.) Jeho poznatky sa stali vychodiskom na ďalšie poznanie mykénskej civilizácie, jeho pokusy o rekonštrukciu sú však diskutabilné.

 

 

Zdroj: wikipedia.org