Skica - skiciam, o skiciach

28.08.2012 06:41

V jazykovej praxi sa niekedy stretáme s používaním podstatného mena skica v tvare datívu a lokálu množného čísla v podobách skicám, skicách s dlhým á, napr. Jeho kresba má veľmi blízko ku skicám. - Hovorili o nových skicách. Podstatné meno skica sa skloňuje podľa vzoru ulica, takže v datíve a lokáli množného čísla sú v spisovnej slovenčine správne tvary s dvojhláskou ia, teda skiciam, skiciach ako uliciam, o uliciach. Výpovede, ktoré sme uviedli na začiatku, majú takúto správnu podobu: Jeho kresba má veľmi blízko ku skiciam. -Hovorili o nových skiciach.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas