Skloňovanie mužského mena Mária

04.10.2012 06:59

Niekedy sa stretáme s tým, že nositeľom pôvodne ženského mena Mária je muž. Napríklad známy český dirigent má meno Jan Maria Dobrodinský, známy nemecký spisovateľ, ktorý emigroval do Švajčiarska, má meno Erich Maria Remarque (vysl. remark). Dostali sme otázku, či mužské meno Mária, písané aj s krátkym a, Maria, zostáva nesklonné, alebo sa má skloňovať. V slovenčine sa mužské meno Mária, keďže je zakončené na samohlásku a, skloňuje podľa mužského životného vzoru hrdina a má tieto tvary: Máriu, Máriovi, s Máriom, napr. od Jana Mariu Dobrodinského, o Erichovi Mariovi Remarquovi (vysl. remarkovi).

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas