Skloňovanie osobného mena Marek

01.03.2012 10:09

Pri  skloňovaní  mena  Marek  sa  v  jazykovej  praxi  vyvinula  akási  dvojkoľajnosť:  V  kostoloch  sa  číta  evanjelium  podľa  Marka,  kým  niektoré  mamičky  si  robia  starosť  o  svojho  Mareka.  Čiže  v  klasickom  úze  sa  meno  Marek  skloňuje  s  vynechávaním  výsuvnej  samohlásky  e,  kým  v  novšom  úze  sa  táto  samohláska  v  mene  Marek  ponecháva.  Možno  je  za  týmto  novším  spôsobom  ohýbania  úsilie  odlíšiť  meno  Marek  od  mena  Marko,  ale  celkove  tento  novší  spôsob  ohýbania  v  spisovnej  reči  nič  nerieši,  preto  odporúčame  zachovávať  skloňovanie  s  vysúvaním  samohlásky  e,  t.  j.  v  genitíve  Marka,  v  datíve  Markovi  atď.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas