Skloňovanie priezvisk zakončených na -ek

25.02.2012 11:36

Mužské priezviská zakončené na -ek sa skloňujú so zachovaním samohlásky e alebo s jej vynechaním. Ak takto zakončené priezvisko vzniklo zo všeobecného podstatného mena alebo z iného vlastného mena a túto súvislosť živo pociťujeme, samohláska e pri skloňovaní vypadáva, napr. Zúbek - Zúbka - Zúbkovi, Javorek - Javorka - Javorkovi, Matúšek - Matúška - Matúškovi. Ak si pri priezvisku zakončenom na -ek takúto súvislosť neuvedomujeme, samohláska e sa pri skloňovaní zachováva, napr. Furdek - Furdeka - Furdekovi, Bezek - Bezeka - Bezekovi. Niekedy však môže byť rodinný úzus odlišný od týchto všeobecných zásad, vtedy sa tento rodinný úzus rešpektuje. A tak sa môžeme stretnúť s tým, že priezvisko dvoch nositeľov toho istého priezviska z rozličných rodín sa skloňuje rozlične, napr. Málek - Máleka - Málekovi, ale aj Málka - Málkovi.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas