Skratka názvu spoločnosť s ručením obmedzeným

14.09.2012 06:02

Jedna z foriem obchodných či výrobných spoločností je spoločnosť s ručením obmedzeným. V jazykovej praxi sa zvyčajne namiesto úplného názvu takejto spoločnosti používa skratka. Skratka názvu má dve podoby. Dlhšia skratka má podobu spol. s r. o. (vysl. spol-es-er-o), pričom jednotlivé časti skratky sú oddelené medzerou a za časťou spol. sa píše bodka, za časťou s sa bodka nepíše, lebo je to predložka, za časťou r. rovnako ako za časťou o. sa bodka píše, lebo sú to skratky slova ručením a slova obmedzeným. Skratka názvu má aj kratšiu podobu, a to s. r. o. (vysl. es-er-o). V tejto podobe skratky sa za každou časťou píše bodka, lebo ide o skratky konkrétnych slov, a jednotlivé časti sú oddelené medzerou.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas