Slávnostný galavečer?

22.01.2011 08:04

Rozličné  organizácie,  inštitúcie,  spoločnosti  a  pod.  neraz  pozývajú  na  slávnostný  galavečer  a  rovnako  aj  médiá  informujú  o  takýchto  akciách.  Autori  pozvánok  a  referujúci  si  neuvedomujú,  že  slovné  spojenie  slávnostný  galavečer  nie  je  vhodné.  Dôvod,  prečo  je  to  tak,  je  v  tom,  že  sa  v  ňom  dva  razy  vyjadruje  to  isté,  že  ide  o  slávnostnú  akciu.  Totiž  samo  slovo  galavečer  má  význam  "slávnostný  večer",  keďže  prvá  časť  zloženého  slova,  časť  gala,  ktorá  sa  k  nám  dostala  zo  španielčiny  cez  francúzštinu  a  nemčinu,  má  význam  "slávnostný".  Ak  povieme  slávnostný  galavečer,  je  to  to  isté,  akoby  sme  povedali  slávnostný  slávnostný  večer.  Preto  je  primerané  používať  iba  slovo  galavečer  alebo  slovné  spojenie  slávnostný  večer.

 

Zdroj: Jazykovedné okienko Slovenského rozhlasu