Slovákov v Komárne mučili a verejne palicovali

02.05.2012 06:23

Slovákov v Lajoš Komárne (za Dunajom) preto, že nechceli prijať natisnutého im maďarského kňaza, vo Vespríme roku 1827 mučili v žalári a verejne na námestí pred stoličným domom palicovali. Martin Bartoš dostal 64 palice, Juro Junáček 50, Pavel Rus 40 a Štefan Vrabec, ktorý by pre vysoký vek nebol viacej vydržal, 24 palíc. Štefan Vrabec umrel od bitia.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 83)