Slovo tlačítko je nespisovné

04.10.2012 06:57

V jazykovej praxi sa stretáme s používaním slova tlačítko na pomenovanie malej súčiastky zvyčajne v tvare gombíka, ktorá nám umožňuje tlakom zapnúť alebo vypnúť stroj či prístroj. Slovo tlačítko je utvorené zo slovesa tlačiť príponou -tko. Je to však nespisovné slovo, lebo názvy vecí a nástrojov sa v spisovnej slovenčine netvoria príponou -tko, ale predovšetkým príponou -dlo. Od slovesa tlačiť máme utvorené podstatné meno tlačidlo, v množnom čísle tlačidlá, ktoré nájdeme aj v jazykových príručkách a ktoré funguje aj ako odborný termín. Správne teda vravíme tlačidlo zvončeka, stlačiť tlačidlo, zapnúť tlačidlom. Slovo tlačidlo používame aj v počítačovej terminológii.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas