Spájka, spájkovať, spájkovačka, nie pájka, pájkovať, pájkovačka

22.01.2011 09:07

Nielen  odborníci,  ale  aj  mnohí  laici  pracujú  so  zliatinou  používanou  ako  prídavný  materiál  pri  spájaní  kovových  súčiastok,  ktorá  sa  volá  spájka.  Na  spájanie  spájkou  sa  používa  osobitný  prístroj,  spájkovačka.  Prácu  so  spájkou  a  spájkovačkou  nazývame  spájkovanie.  Občas  sa  môžeme  v  tejto  súvislosti  stretnúť  so  slovami  pájka,  pajkovanie,  pájkovačka.  Správne  sú  však  iba  slová  spájka,  spájkovanie,  spájkovačka,  lebo  ide  o  slová  utvorené  od  slovesa  spájať.  Slová  spájka,  spájkovanie,  spájkovačka  fungujú  aj  ako  odborné  termíny.

 

Zdroj: Jazykovedné okienko Slovenského rozhlasu