na nem sedel Janko všecek žalostivý,
že mu jeho milú do Čachtic zaviedli,
na tom panském zámku v svetlici zavreli.

Neplač, Janko, neplač, černooký Janko,
nenariekaj veľmo, moj drahý šuhajko!
Pújdeme na zámek, kým započne svitať,
pújdeme ke grófky, budeme ju pýtat.

Jak bych ja neplakal, sivooký Janko,
jak bych nenariekal, moj drahý šuhajko.
Javorina plače, aj Vršoček zlatý,
už sa moja milá vícej nenavrátí.

Neplač, Janko, neplač, černooký Janko,
nebanuj poslúchnút, moj drahý šuhajko!
Pújdeme na zámek, otvoríme brány,
ani panský vartár sa nám neobrání.

Jak bych ja neplakal, sivooký Janko?
Jak bych nenariekal, moj drahý šuhajko!
Aj mesiaček plače, aj ty Hory bielé,
už je mojej milej není víc nažive.

Mňa koníček sivý do vojny ponese,
ale ma nikda víc domú nedonese.
A keď budú Turci Belgrad dobývati,
zabijem jančára, vezmem mu pás zlatý.

A keď budu Turci Budín dobývati,
zabijem ja bašu, vezmem paloš zlatý.
A keď budú Turci Vídňu dobývati,
zájmem jim zástavu, aj ten mesiac zlatý.

A keď budú Turci Nitru dobývati,
budem sa rúbati, až ma smrt zachvátí.
Rúbajte sa, chlapci, ja sa už nebudem,
ja vedľa méj milej v hrobe ležat budem.

Séria dramatických gradácií
Skladba je vnútorne dôsledne vystavaná - zahŕňa v sebe niekoľko dramatických gradácií. Najskôr je to trojstupňovanie (1. - milú vzali na zámok, 2. - nevráti sa, 3. - nie je nažive), ktoré je prepletené s dvojstupňovaním (1. - pôjdeme ju pýtať, 2. - otvoríme si brány). Potom je to štvorstupňovanie (Belehrad, Budín, Viedeň, Nitra), ktoré je prepletené dvoma trojstupňovaniami (pás, paloš, mesiac; jančár, baša, zástava).